DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2019 : ONDERWIJSVERSLAG OVER 2017/2018

De Inspectie van het Onderwijs doet ieder jaar verslag van de staat van het onderwijs. De inspectie beschrijft in De Staat van het Onderwijs wat er goed gaat in het onderwijs, en waar het onderwijs verder verbeterd kan worden.

De Inspectie van het Onderwijs constateert in De Staat van het Onderwijs 2017/2018 dat het Nederlandse onderwijs gemiddeld nog op niveau is. Maar de ontwikkelingen waar de Inspectie van het Onderwijs in de voorgaande jaren al aandacht voor vroeg - zoals teruglopende leerlingprestaties, ongelijke kansen en segregatie - dreigen zich mede onder druk van een ongelijk verdeeld lerarentekort te verdiepen. Om alle leerlingen en studenten een stevige basis mee te geven en te zorgen voor een betere aansluiting op de arbeidsmarkt, zal de onderwijssector nu focus moeten aanbrengen en heldere keuzes moeten maken over gezamenlijke doelen en ijkpunten. Daarnaast moet het onderwijs beter evalueren wat de effecten zijn van de vele experimenten.

 

Naast De Staat van het Onderwijs van de Inspectie van het Onderwijs publiceren verschillende organisaties een eigen ‘staat van…’. Ook deze publicaties zijn op 10 april 2019 overhandigd aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 

Het gaat dit jaar om:
•    De Staat van de Ouder
•    De Staat van de Schoolleider
•    De Staat van Samenwerkingsverbanden
•    De Staat van het Nederlands Onderwijs in het Buitenland
•    De Staat van het Internationaal Onderwijs

 

Ministers Slob en Van Engelshoven namen de publicaties in ontvangst tijdens het congres De Staat van het Onderwijs in Utrecht. De rapporten bevatten onderzoeken en conclusies over de positie van een bepaalde groep of bepaald onderdeel van het onderwijs, zoals ouders van leerlingen en studenten. Deze rapporten zijn via de databank allen als pdf beschikbaar.

 


Downloads
Titel informatie
Corporatie

Inspectie van het Onderwijs

Uitgave

Utrecht : Inspectie van het Onderwijs, 2019

Collatie

212 p.

Publicatiejaar

2019