OUDERRAADPLEGING
handreiking goede medezeggenschap

Scholen zijn in een aantal gevallen wettelijk verplicht de ouders te raadplegen, onder meer bij fusie of sluiting van de school, de verandering van de grondslag, de regeling van de voor- en naschoolse opvang en de wijziging van de onderwijstijd in het primair onderwijs. De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) schrijft niet voor hoe de raadpleging plaats moet vinden en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering. De handreiking Ouderraadpleging biedt medezeggenschapsraden en bestuurders/directeuren een aantal praktische handvatten.


Downloads
Titel informatie
Uitgave

Utrecht : Project Versterking medezeggenschap, 2019

Collatie

6 p.

Annotatie

Deelnemende organisaties in het project Versterking Medezeggenschap zijn: AOb, CNVO, FvOv, PO-raad, VO-raad, AVS, Laks, VOO en Ouders en Onderwijs.

Publicatiejaar

2019