TOOLKIT OUDERBETROKKENHEID
samen met ouders werken aan een fijne school : ideeën, werkvormen en tips om samen met ouders te werken aan een fijne en veilige school

Beschrijving van werkvormen, tips en ideeën. De toolkit bestaat uit vier pijlers: ‘Werk aan een duidelijke visie’, ‘Maak een groep van ouders’, ‘Versterk de band tussen leerkracht en ouders’ en ‘Stimuleer structurele informatie-uitwisseling’. Bij iedere pijler worden activiteiten, werkvormen en tips gegeven zodat het team direct aan de slag kan met het verbeteren van de betrokkenheid van ouders. Ook bevat de toolkit praktijkvoorbeelden.
Deze toolkit is ontwikkeld door Rijksunivrsiteit Groningen en het Nederlands Jeugdinstituut als onderdeel van de module 'Samen met ouders werken aan een fijne school'.


Titel informatie
Corporatie

Nederlands Jeugdinstituut (NJI), Utrecht; Rijksuniversiteit Groningen

Auteur

Niejenhuis, Coby van

Uitgave

Groningen : Kennis- en expertisecentrum Sociale veiligheid en groepsvorming KSVG, 2017

Collatie

60 p.

Annotatie

Losbladig

Publicatiejaar

2017