VLUCHTELINGENKINDEREN IN DE KINDEROPVANG

Reeks brochures over vluchtelingenkinderen in de kinderopvang:

Achtergrond vluchtelingenkinderen
Deze brochure gaat over de achtergrond van vluchtelingenkinderen. Deze is geschreven voor pedagogisch medewerkers om kinderen en hun ouders zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Vragen die voor pedagogisch medewerkers van belang zijn om goed te kunnen begeleiden gaan over waarom het gezin gevlucht is, wat de situatie in het land van herkomst is op het gebied van kinderopvang en wat het lastig maakt om in een land met andere waarden en normen een kind op te voeden.

Anderstaligheid en opvallend gedrag van kinderen
Deze brochure bevat praktijkervaringen van kinderopvangaanbieders die te maken hebben met vluchtelingenkinderen. Daarnaast bevat het achtergrondinformatie, handvatten en tips voor het omgaan met anderstaligheid en met opvallend gedrag.

Deskundigheidsbevordering en methodieken
Deze brochure richt zich op deskundigheidsbevordering van de kinderopvangmedewerkers die werken met vluchtelingenkinderen. Het bevat een overzicht van cursussen, trainingen en materialen. Tevens geeft het een overzicht van methodieken die ingezet kunnen worden om de ontwikkeling van kinderen gericht te stimuleren.

Ouderbetrokkenheid
Deze brochure biedt antwoord op de vraag over hoe de kinderopvang een brug naar ouders kan slaan en antwoorden kan geven op hun behoeften en wensen, mede in het licht van integratie in de Nederlandse samenleving. De kinderopvang wil kinderen graag een goede start bieden en het betrekken van ouders bij de kinderopvang en het bieden van ondersteuning bij de opvoeding en ontwikkeling van kinderen vinden ze daarbij belangrijk.


Titel informatie
Corporatie

Nederlands Jeugdinstituut (NJI), Utrecht; Sardes, Utrecht; Pharos

Auteur

Haan, Anna de ; Gross, Stephanie; Ince, Deniz

Uitgave

Utrecht: Sardes/ NJI/ Sociaal Werk Nederland/ Pharos, 2019

Collatie

24 / 22 / 25 / 22 p.

Annotatie

met lit. opg.

Publicatiejaar

2019