DE STAAT VAN DE SAMENWERKINGSVERBANDEN
passend onderwijs is een levend verhaal!

Publicatie over passend onderwijs en samenwerking op dit gebied op www.passendonderwijsis.nl. In passendonderwijsis.nl zijn negen verschillende organisaties rondom samenwerkingsverbanden (SWV’s) verenigd. Passend onderwijs heeft als doel ervoor te zorgen dat ieder kind zich maximaal kan ontplooien, ook als dat extra zorg of ondersteuning vraagt. Scholen hebben de plicht te kijken hoe ze voor iedere leerling een passend onderwijsaanbod kunnen realiseren. De scholen in het primair en voortgezet onderwijs hebben samenwerkingsverbanden gevormd. Deze ondersteunen scholen in de realisatie van passend onderwijs en werken samen met gemeenten om ook jeugdhulp of andere zorg te realiseren. Landelijk zijn er 152 samenwerkingsverbanden opgericht; 77 voor het primair onderwijs en 75 voor het voortgezet onderwijs. De spelregels die de scholen met elkaar afspreken staan vermeld in het ondersteuningsplanOok samenwerking met ouders is van belang. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding; de school is dat voor het onderwijs. Door samen te werken, versterken ouders en school elkaar.

Sinds de start van passend onderwijs in 2014 zijn vele activiteiten en initiatieven ontplooid. Tien verschillende praktijkvoorbeelden, in de vorm van filmpjes en verhalen, op www.passendonderwijsis.nl geven hiervan een indruk. Op allerlei niveaus wordt samenwerking gezocht. Passend onderwijs komt vooral goed van de grond als samenwerkingsverbanden, gemeenten en partners in zorg en opvang de handen ineen slaan. Een goed afgestemde integrale aanpak levert meer op dan de som der delen. Zo kan een inclusieve samenleving worden gerealiseerd.


Titel informatie
Corporatie

passendonderwijsis.nl

Uitgave

[S.I.] : Passendonderwijsis.nl, 2018-

Publicatiejaar

2018