SCHOOL, OUDERS EN WIJK: SAMEN OPVOEDEN
op weg naar een vreedzame opvoedgemeenschap

Pleidooi voor een opvoedgemeenschap waarin gelijkwaardige samenwerking is tussen ouders, school en wijk rondom de opvoeding van kinderen. Het wil ook een concrete handreiking zijn dat een antwoord geeft op de vraag hoe rondom basisscholen tot een échte gezamenlijke opvoedingsverantwoordelijkheid kan ontstaan.
Volgens de auteur lijkt een en ander te zijn misgegaan in de samenwerking tussen ouders, school en wijk rondom de opvoeding van kinderen. Ondanks de aandacht voor het verschijnsel 'ouderbetrokkenheid' in de beleidsagenda's, is de school vaak geen onderdeel meer van de opvoedgemeenschap in de wijk. Daarnaast is de rol van ouders belangrijk en hebben zij volgens Pauw steeds minder tijd om te investeren in vrijwillige activiteiten in de gemeenschap. Om het tij te keren, is de afgelopen jaren in het kader van De Vreedzame School en De Vreedzame Wijk op enkele plekken geëxperimenteerd met een vorm waarbij ouders een gelijkwaardige rol spelen in het opvoedklimaat in en om de school. De ervaringen hiervan worden in dit boek op een rij gezet. Het eerste hoofdstuk beschrijft de oorzaak en aanleiding van het probleem, en schetst de onderliggende gedachten voor een andere visie op de genoemde pedagogische samenwerking. Vervolgens wordt in de hoofdstukken daarna een indruk gegeven van de opgedane ervaringen en te komen tot praktische adviezen waarmee zowel ouders als scholen aan de slag kunnen.


Titel informatie
Auteur

Pauw, Leo

Uitgave

Amsterdam : SWP, 2018

Collatie

72 p.

ISBN

9789088508677

Publicatiejaar

2018