DRIEHOEKSGESPREK VOEREN MET HANDELINGSGERICHT WERKEN

Op de Christelijke Daltonbasisschool De Maten worden leerlingen actief betrokken bij hun eigen leerproces. In driehoeksgesprekken tussen ouders, leraren én leerlingen ligt het initiatief bij de leerlingen. Die kan zelf goed aangeven bij de leraar en de ouders wat goed gaat of wat beter kan. Leraren Renate de Heuver en Eline van der Vegt vertellen in deze video wat het effect is van driehoeksgesprekken en hoe ze georganiseerd kunnen worden.

Om het driehoeksgesprek vorm te geven vullen de leerlingen vooraf een evaluatieformulier in. Dit formulier vormt de input voor het gesprek. Op deze manier komt er een gesprek tussen de leraar en de leerling tot stand. De leraar maakt vervolgens een duidelijke koppeling naar de dagelijkse praktijk, maakt afspraken met de leerling (en eventueel ouders) die het kind bewaart in het portfolio en maakt een verslag van het gesprek voor het leerlingvolgsysteem. De gemaakte afspraken komen terug in de dagelijkse lessen en worden regelmatig geëvalueerd in de kindgesprekken.


Links
Titel informatie
Corporatie

Leraar24

Uitgave

Leraar24, 2019

Collatie

5:45 min.

Reeks

Leraar24

Publicatiejaar

2019