BETER LEREN DOOR GROEPSDYNAMIEK
van multi-intensief naar groepsdynamisch onderwijs

Boek over wat groepsdynamisch onderwijs is, hoe groepsdynamisch onderwijs bereikt kan worden ter verbetering van het onderwijs en hoe groepsleerkrachten hier vorm aan kunnen geven. Een groepsdynamische school is een onderwijsleergemeenschap die verbonden is met haar omgeving, ouders actief bij school betrekt en ook verantwoordelijkheid neemt voor het gedrag van haar kinderen buiten de school. Groepsdynamisch onderwijs bestaat uit vier aanpakken:
-Sterk Team: van een team een professionele lerende cultuur maken.
-Sociaal Sterke Groep: de leerlingen socialiseren waarbij alle kinderen correct en prettig met elkaar omgaan.
-Full Speed Leren: alle kinderen taakgericht en zelfsturend laten werken. 
-Rijke Oogst: gefundeerd opbrengstgericht werken met hoge gedrags- en leeropbrengsten.

Problemen in het onderwijs hebben volgens de auteurs de volgende oorzaken: doorgeschoten individualisering en verzwakt opvoedingsgezag. Veel leerkrachten hebben volgens hen de opvatting dat individualisering in het belang van elk kind is. De auteurs zoeken de oplossing voor problemen in het onderwijs juist niet in individualisering en bureaucratie, maar in sterke groepsleerkrachten die op de eerste plaats de sociale structuren binnen een groep versterken, wat ten goede komt aan het leren. Kinderen zijn op deze manier actief betrokken bij hun eigen leren.

Groepsdynamisch onderwijs vindt onderwijs op maat en zelfsturing van kinderen belangrijk, maar beide zaken zijn sterk verbonden met groepscohesie en sociaal leren. Groepsdynamisch onderwijs breidt het opvoedingsgezag uit met het begrip groepsautoriteit. Dit wil zeggen, dat ook een groep op een positieve manier als een autoriteit naar haar leden kan functioneren. Het gaat hierbij niet om negatieve groepsdruk of manipulaties. Dit betekent dat het gebruik van groepsdynamiek kritisch bekeken moet worden. Niet alle groepsdynamiek is positief. De groepsautoriteit dient hier het belang van de afzonderlijke leden van de groep.

Als ideale groepsgrootte voor groepsdynamisch onderwijs wordt een leerlingaantal van rond de 24 of 28 leerlingen gezien, verdeeld over 6 of 7 tafelgroepen van 4 kinderen.


Titel informatie
Auteur

Mennen, Willem; Hoekstra, Eelke

Uitgave

Huizen : Uitgeverij Pica, 2019

Collatie

176 p.

Reeks

Samen leidinggeven aan de onderwijspraktijk (21)

ISBN

9789492525420

Publicatiejaar

2019