OVERZICHT MAATREGELEN WET INNOVATIE EN KWALITEIT KINDEROPANG (IKK) 2019 EN 2023

In dit overzicht wordt weergegeven welke maatregelen van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) in 2019 en 2023 ingaan. Er wordt ook per maatregel weergegeven met welke acties, ondernemers, medewerkers en ouders te maken krijgen.

In 2019 gaat de maatregel ‘Wijziging beroepskracht-kind-ratio (BKR) baby’s’ in. Dit houdt in dat er 1 pedagogisch medewerker op een groep van 3 nuljarigen staat in plaats van 4. Ook de maatregel ‘Wijziging BKR buitenschoolse opvang’ gaat per januari 2019 in. Bij kinderen van 7 jaar en ouder wordt het aantal kinderen per pedagogisch medewerker 12 in plaats van 10. Voor groepen met kinderen van 4 tot 13 jaar gaat het maximaal aantal kinderen per pedagogisch medewerker naar 11. Daarnaast gaat de maatregel ‘Wijziging BKR kinderen gecombineerde opvang (dagopvang en bso)’ per januari 2019 in. Voor de berekening van de BKR bij combinatiegroepen van dagopvang en buitenschoolse opvang wordt een kind van 4 jaar en ouder beschouwd als een kind van 3 jaar. Als laatste gaat in 2019 ook de maatregel ‘Invoering pedagogisch beleidsmedewerker’ in. Vanaf dan coacht een pedagogisch beleidsmedewerker de pedagogisch medewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden.

Vanaf 2023 wordt het minimum taalniveau ingevoerd. Pedagogisch medewerkers moeten minimaal 3F of B2 voor mondelinge taalvaardigheid hebben. Ook gaat dan de aanvullende scholingseis voor werken met baby’s in. Alle pedagogisch medewerkers die met baby’s werken worden vanaf dan specifiek geschoold.


Titel informatie
Corporatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Uitgave

Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2018

Collatie

10 p.

Publicatiejaar

2018