DOCENT EN LEERLING AAN HET STUUR
onderzoek naar leren op maat met ict

Oberon heeft in samenwerking met de universiteiten van Utrecht en Leiden onderzoek gedaan naar gepersonaliseerd leren met ict in het kader van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT. Doel van het onderzoek was in kaart te brengen op welke wijze gepersonaliseerd leren met ict in het basis- en voortgezet onderwijs wordt vormgegeven en of deze ontwerpen verschillen in effecten op cognitieve leerprestaties, motivatie en zelfregulerend leren van leerlingen.

Aan het onderzoek hebben 65 vo-scholen en 9 praktijksituaties met 94 po-scholen deelgenomen. Behalve dat opvattingen van leraren over onderwijs, leren op maat en ict in kaart zijn gebracht, is in 35 vo-scholen en 9 praktijksituaties schoolspecifiek onderzoek uitgevoerd naar interventies waarin gepersonaliseerd leren met ict centraal stond. Vervolgens is een totaal analyse uitgevoerd over alle schoolrapporten waarbij de interventies zijn geclusterd in vier typen: 1) leren en lesgeven met ict (met focus op schoolvisie), 2) lesgeven op maat met ict (met focus op leraar), 3) leren op maat met ict (met focus op leerling) en 4) leren door oefenen met ict (met focus op technologie). Op basis van een multiple-case design is per type interventie en over alle interventies heen de relatie tussen interventiekenmerken en gevonden opbrengsten bestudeerd.

Uit het onderzoek bleek onder andere dat scholen interventies vooral vanuit pedagogisch-didactisch perspectief vormgeven en dat interventies zo compleet mogelijk zouden moeten worden doorgevoerd. Daarnaast bleken er voor het grootste deel van de interventies vooral positieve effecten te zijn op de cognitieve leerprestaties. Verder bleek dat gedeelde controle van leerling en leraar over het leerproces belangrijk is. Uit het onderzoek kwamen ook enkele implicaties voort. Zo zijn er in de praktijk professionaliseringstrajecten voor leraren nodig om het gebruik van ict mogelijkheden voor gepersonaliseerd leren te optimaliseren. Daarnaast is nader onderzoek nodig om de relaties tussen specifieke interventies en motivatie en zelfregulerend leren te specificeren, vooral binnen het po. Verder is specifiek onderwijsbeleid noodzakelijk voor het implementeren van een schoolbreed totaalconcept voor gepersonaliseerd leren met ict.

In dit onderzoeksproject is binnen Leerling2020 een toolkit Zelf onderzoek doen op je school ontwikkeld. Deze bevat onderzoeksinstrumenten waarmee docenten zelf onderzoek kunnen doen naar een vernieuwing die in de les of op school  doorgevoerd is.

Een praktische vertaling van het onderzoek is te lezen in de publicatie Omgaan met verschillen met behulp van ICT.


Downloads
Titel informatie
Corporatie

Oberon, Utrecht

Auteur

Kester, Liesbeth; Cviko, Amina; Janssen, Caressa

Uitgave

Utrecht/Leiden : Doorbraakproject Onderwijs en ICT/Universiteit Utrecht/Leiden/Oberon, 2018

Collatie

156 p.

Publicatiejaar

2018