TOETSEN EN INTERVENTIES BIJ DYSLEXIE IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS
nederlands en de moderne vreemde talen

Toetsen en Interventie bij Dyslexie in het vo wil handvatten bieden aan docenten en zorgspecialisten voor de juiste toetsing en begeleiding bij de vakken Nederlands en moderne vreemde talen. 

Het boek bevat een toetsoverzicht en enkele complete toetsen om de lees- en spellingvaardigheid te bepalen. Een belangrijk onderdeel vormen de twee Woordleestoetsen Engels en Frans (Steenbeek-Planting, Kleijnen, & Verhoeven, 2008a, 2008b) en de vo-normering AVI-9 die – naast een aantal andere toetsen en taken - bij dit boek worden geleverd. In deze herziene publicatie worden een aantal nieuwe inzichten vanuit wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek op het gebied van begeleidingsprincipes belicht. Waar mogelijk wordt direct een koppeling gemaakt naar lessuggesties en materialen die direct ingezet kunnen worden in de begeleiding op school. Tot slot wordt ingegaan op het implementeren en evalueren van begeleidingstrajecten aan de hand van tien implementatietips.

Bijgevoegd is een document waarin beschreven staat welke informatie niet meer actueel is, als er met de publicatie uit 2008 wordt gewerkt. Ook is hierin vermeld waar de actuele informatie gevonden kan worden.


Titel informatie
Corporatie

Expertisecentrum Nederlands, Nijmegen

Auteur

Kleijnen, Ria; Steenbeek-Planting, Esther; Teunissen, Cindy

Uitgave

herz. dr. - Nijmegen : Expertisecentrum Nederlands, 2018

Collatie

144 p.

ISBN

9789077529492

Publicatiejaar

2018