SINTERKLAASVIERING IN HET BASISONDERWIJS
rapportage

DUO Onderwijsonderzoek & Advies heeft onderzoek uitgevoerd of en op welke wijze het sinterklaasfeest gevierd wordt op de basisscholen en in hoeverre de 'zwartenpietendiscussie’ invloed heeft gehad op de keuzes over de invulling van het feest op school. De doelstelling van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de sinterklaasviering in het basisonderwijs en de eventuele invloed van de ‘zwartenpietendiscussie’ hierop. Het onderzoek is online uitgevoerd in de periode van 20 november t/m 1 december 2017 en 2018 en is ingevuld door ca 500 directeuren in het basisonderwijs.  In het onderzoek komen de volgende vragen aan bod:
1. Op welk deel van de basisscholen wordt het sinterklaasfeest gevierd?
2. Wordt het sinterklaasfeest gevierd met Sinterklaas en/of pieten (en welk ‘soort’ pieten)?
3. Heeft de ‘zwartenpietendiscussie’ invloed gehad op de manier waarop het feest gevierd wordt?
4. Is er discussie op de basisscholen geweest over ‘het soort piet’ dat tijdens het sinterklaasfeest wordt
ingezet?

De resultaten in 2018:
Basisscholen in grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en randgemeenten zetten vaker roetveegpieten in tijdens de sinterklaasviering dan scholen in andere regio's. Uit de cijfers blijkt dat 69 procent van de basisscholen in grote steden roetveegpieten inzet, tegenover 49 procent in andere regio's. Het aandeel basisscholen in grote steden dat zwarte pieten inzet, is lager dan onder onderwijsinstellingen in andere gebieden (47 procent tegenover 71 procent). 
Overigens is er niet alleen een verschil tussen scholen in de Randstad en daarbuiten, maar ook tussen openbare scholen en confessionele scholen. Op relatief grotere scholen met meer dan tweehonderd leerlingen worden ook vaker roetveegpieten ingezet dan op kleinere scholen. Volgens DUO zet in totaal 30 procent van de scholen roetveegpieten in, "al dan niet gecombineerd met andere pieten". Dit is 5 procentpunt meer in vergelijking met vorig jaar.
Titel informatie
Corporatie

DUO-Onderwijsonderzoek, Utrecht

Auteur

Woud, Liesbeth van der; Hootsen, Maaike; Willemsen, Aline

Uitgave

Utrecht : DUO Onderwijsonderzoek & Advies, 2017-

Collatie

16/40 p.

Publicatiejaar

2017