GOED ONDERWIJS, GOEDE MR

Deze publicatie is voor (G)MR-leden, ouders, leerkrachten, schoolleiders en bestuurders. Doel is een handreiking te bieden om de kwaliteit van de medezeggenschap te verbeteren. Naast theoretische informatie bevat deze publicatie praktische informatie in de vorm van quickscans. Er zijn addendums per uitgave als downloads beschikbaar op de website.

Met het van kracht worden van de toepassing van het werkverdelingsplan in hoofdstuk 2 van CAO PO 2019 zijn daar waar relevant de wijzigingen (o.a. bij instemming- of adviesbevoegdheid van de Medezeggenschapsraad) in de publicatie opgenomen.


Titel informatie
Corporatie

AVS (Algemene Vereniging Schoolleiders in het primair onderwijs)

Auteur

Lent, Paul van; Hulscher-Slot, Carine

Uitgave

8e herz. dr. - Utrecht : Algemene Vereniging Schoolleiders, 2019

Collatie

76 p.

Publicatiejaar

2019