LEERGESPREKKEN IN EEN NOTENDOP

Bespreking van wat leergesprekken zijn, onderwerpsvragen voor leergesprekken en de toepassing van leergesprekken in de praktijk van het basisonderwijs. Samen met de leerling op zoek gaan naar 'wat kan ik al, wat kan ik nog leren, wat wil ik nog leren en hoe ga ik het doen?' dat is de kern van leergesprekken. Bij een goed leergesprek spelen meerdere factoren een rol: de relatie met de leerling en ouders, het pedagogisch handelen van de leraar en de gesprekstechnieken die ingezet kunnen worden ten aanzien vanhet doel van het gesprek. Daarnaast is het van belang dat het voeren van leergesprekken plaatsvindt vanuit de visie van de school en aansluiting vindt bij de andere ontwikkelingen waar de school op dat moment mee bezig is. Leergesprekken hebben namelijk een directe invloed op de kwaliteit van lesgeven het leren van leerlingen.
In hoofdstuk 1 'Leergesprekken wat het zijn' wordt uitgelegd wat daaronder moet worden verstaan. in hoofdstuk 2 gaat het om ontwerpvragen voor leergesprekken. In hoofdstuk 3 'Leergesrprekken in de praktijk' wordt concreet ingegaan op de praktische toepassing. 


Titel informatie
Auteur

Creemers, Martine; Lamers, Puck

Uitgave

Helmond : OMJS, 2017

Collatie

99 p.

Reeks

Notendop-serie

ISBN

9789079336241

Annotatie

Met lit.opg.

Publicatiejaar

2017