HANDBOEK OUDERBETROKKENHEID 3.0

Onderzoek laat zien dat leerlingen zich beter ontwikkelen en betere resultaten halen als hun ouders betrokken zijn bij school. Het Handboek Ouderbetrokkenheid 3.0 wil scholen en leraren helpen om de samenwerking met ouders vorm te geven op een manier die bij de school past. Het beschrijft de rol van ouders op school en geeft uitleg over hun gedrag. Ouderbetrokkenheid 3.0 is gebaseerd op 3 kernwaarden als essentiële pijlers van een goede samenwerking tussen school en ouders: gelijkwaardigheid, samen verantwoordelijk, en verantwoordelijk voor elkaar. Deze publicatie bevat diverse voorbeelden uit de onderwijspraktijk en tips over uiteenlopende onderwerpen, van professionele communicatie en effectieve gesprekken met ouders, tot een alternatief voor oudertevredenheidsonderzoeken. Er zijn ook bijlagen opgenomen, zoals formats, checklijsten, stappenplannen en voorbeeldbrieven (zie link). De publicatie kan gebuikt worden in het primair en voortgezet onderwijs.


Titel informatie
Auteur

Vries, Peter de

Uitgave

2e dr. - Amersfoort : CPS, 2018

Collatie

200 p.

ISBN

9789065081025

Annotatie

1e dr.: 2017

Publicatiejaar

2018