De Onderwijsdatabank is hét informatiesysteem voor schoolpersoneel, studenten, onderwijsadviseurs, ouders, hulpverleners en beleidsmakers. Met behulp van de Onderwijsdatabank vindt u snel en eenvoudig een relevant antwoord op (actuele) vraagstukken.

Nieuwe titels

Dagelijks wordt de databank aangevuld met nieuwe titels: vakliteratuur, onderzoeken, leermiddelen, websites, apps, tijdschriftartikelen en nog veel meer. Veel titels zijn direct te bekijken, andere geven een verwijzing naar het materiaal. Blijf zo eenvoudig op de hoogte van nieuwe publicaties op onderwijsgebied!

toon catalogus

OUDERS VAN BASISSCHOOLLEERLINGEN IN ZUID-LIMBURG OVER OUDERBETROKKENHEID

In deze studie zijn de verschillen en overeenkomsten in opvattingen, wensen en oordelen van ouders rondom ouderbetrokkenheid onderzocht bij ouders met kinderen op reguliere basisscholen, ...

lees verder

HOE LEREN LEIDENDE LERARENOPLEIDERS?

Lerarenopleiders participeren naast hun onderwijstaak regelmatig in onderwijsinnovatieprojecten. Dit artikel gaat over de expertiseontwikkeling van lerarenopleiders uit scholen en lerarenopleidingen in een projectgroep van een ...

lees verder

Dossiers

In de dossiers worden publicaties verzameld over een actueel onderwerp in het onderwijs of publicaties die het waard zijn uitgelicht te worden. Alles over één onderwerp bij elkaar.

toon dossiers

Passend onderwijs

In het nieuwe stelsel passend onderwijs hebben scholen de verantwoordelijkheid om voor elk kind een zo goed mogelijke plek in het onderwijs te vinden. Met ...

naar dossier

Radicalisering

De school is de plek waar kinderen en jongeren elkaar ontmoeten en kennismaken met verschillende achtergronden, denkbeelden, waarden en normen. Het is een plek waar ...

naar dossier