HARDOPDENKEND LEREN LEZEN

Uitleg van de techniek van het hardopdenkend leren lezen. Na een korte introductie van Vygotsky's theorie met betrekking tot het onderwijzen en leren toegespitst op het lezen, wordt in hoofdstuk 1 de onderwijsvisie van Vygotsky met betrekking tot de techniek van het hardopdenkend lezen verder uitgewerkt. Hoofdstuk 2 behandelt acht instructiestappen om leesstrategieen te onderwijzen via de 'hardopdenken'-techniek: 1. kies een tekstfragment, 2. leg de nadruk op enkele leesstrategieen, 3. formuleer leesdoelen, 4. lees de tekst hardop voor, 5. laat woorden en zinnen onderstrepen bij leesstrategieen, 6. maak leerlingen bewust van het bestaan van leesstrategieen, 7. bedenk toepassingen van leesstrategieen, en 8. consolideer de 'hardopdenken'-techniek door oefening. De hoofdstukken 3, 4 en 5 gaan in op: de vrije en gestuurde reactie van leerkrachten op teksten; het gebruik van het hardop lezen bij het controleren en herstellen van begrip; en de stimulering van de leesbetrokkenheid van leerlingen bij de tekst. In de laatste twee hoofdstukken komen de volgende onderwerpen aan de orde: het gebruik van de 'hardopdenk'-methode om leerlingen nieuwe tekstsoorten en tekstkenmerken te leren; en het gebruik van de 'hardopdenk'-methode voor het evalueren van resultaten. In de tekst zijn diverse checklists, richtlijnen, tips en voorbeelden opgenomen.
Titel informatie
Auteur

Wilhelm, Jeffrey D.; Groot, Eefke de

Uitgave

Helmond : Onderwijs maak je samen, 2008

Collatie

184 p. : afb. ; 24 cm

Reeks

Actiestrategieën voor lezers (1)

ISBN

9789079336081

Annotatie

Met lit. opg. Vert. van: Improving Comprehension With Think-Aloud Strategies. - New York, USA : Scholastic, 2001

Publicatiejaar

2008

Overige info

Het boek maakt deel uit van de serie 'Actiestrategieen voor lezers'. De achterliggende gedachte van deze serie is: het belangrijkste wat wij onze leerlingen kunnen leren, is hoe zij moeten leren. Leerlingen hebben de meeste baat bij strategische kennis; kennis van de procedures die mensen gebruiken om te leren, te denken, te lezen en te schrijven. De meest effectieve manier om leerlingen deze strategieën te onderwijzen is door hen taken te laten uitvoeren en hen te helpen bij het toepassen van de strategieën.